การถ่ายทอดความจริงผ่านศิลปะ1

ศิลปะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำก็มีการหาหลักฐานต่างๆมากมายเพื่อจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าศิลปะในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีลักษระและความสวยงามทางด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างเพื่อที่จะนำมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง ผสมผสานทางด้านศิลป์ให้เกิดความลงตัวที่สุด ศิลปะสมัยใหม่นั้นมีการเริ่มขึ้นในช่วงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยช่วงนั้นเป็นช่วงศตวรรษที่18 มีสิ่งต่างๆ

เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นมากมายในยุคนั้น ศิลปะก็เช่นเดียวกันมีกรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรคืผลงานทางด้านศิลปะที่มีการสร้างสรรค์ที่ดีและมีสไตล์ใหม่ๆเกิดขึ้นจำนวนมากและมีความแปลกและแหวกไปจากศิลปะเดิมๆด้วย

Realism เป็นศิลปะที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่จะถ่ายทอดความจริงในสังคม เพื่อให้คนในสังคมนั้นรับรู้และมีการเรียนรู้สังคมผ่านสิลปะนั่นเอง โดยศิลปินที่ทำงานด้านนี้ที่ชื่อเสียงและมีผลงานที่โดดเด่นก็คือ Millet เขานั้นชอบสร้างสรรคืผลงานการออกแบบภาพวาดเกี่ยสกับชีวิตประจำวันขงผู้คนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวนา กรรมกร และผลงานของเขาที่มีชื่อเสียงและโงดังไปทั่วโลกนั้นก็คือ The Gleanners เป็นผลงานที่มีการวร้างสรรค์โดยการวาดภาพสะท้อนชีวิตชาวนาในยุคนั้นเป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดความแปลกใหม่

อย่างมากในยุคนั้นด้วยเพราะเป็นการสร้างสรรคืที่ยังไม่เคยมีใครสร้างสรรค์ผลงานในลักษระนี้มาก่อนนั่นเอง ทำให้ผลงานของเขานั้นได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่เพียงความสวยงามเท่านั้นแต่การสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนนั้นสามารถที่จะนำผลงานของเขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ด้วย เพราะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในยุคนั้น และเป็นการสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใสนอนาคตได้

Courbet เขานั้นมีความเชื่อว่าศิลปินนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขานั้นพบเห็นออกมาได้ดีใกกว่าสิ่งที่เขานั้นไม่เคยพบเห็น ดดยการสร้างสรรค์ผลงานของเขานั้นก้เป็นการสร้างสรรค์ในเชิงความจริงเช่นกัน ดดยสิ่งที่วาดออกมานั้นโดยส่วนใหญ่แล้วนเป็นสิ่งที่เขาเคยพบเห็นมาแล้วทั้งสิ้นนั่นเอง ปลงานที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงของเขาก็คือ The Interior และStone Breaker เป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์ในลักษณะการถ่ายทดสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

คล้ายกับ Millet นั่นเอง แต่ลักษณะเด่นของเขานั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยถึงแม้จะผลงานที่มีการถ่ายทอดและสะท้อนความเป้นจริงเป็นหลัก แต่การสร้างสรรค์ของเขาทั้งสองคนนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและความสวยงามของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าผลงานของทั้งคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผลงานที่มีความดังไปทั่วโลกอย่างผลงานชิ้นๆอื่นๆ แต่ก็ถือว่าการสร้างสรรค์ในเชิงความจริงและสิ่งที่พบเห็นในทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับศิลปะในยุคใหม่มาก

ทำให้การสร้างสรรค์ในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่างมาก

 

 

ขอขอบคุณ   gclub ฝากขั้นต่ำ 20  ที่ให้การสนับสนุน