ประวัติการใช้สีทำงานศิลปะ

ศิลปะมีมาอย่างช้านานผู้คนใช้ศิลปะในการระบายอารมณ์จดบันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคดึกดำบรรพ์ก็มีการใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตของผู้คน ลักษณะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้คนก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้งานศิลปะในงานแสดงอารมณ์หรือแม้แต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความคิดและแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นเพราะมีการพัฒนาและวิวัฒนาการของตัวเอง

อยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามแต่ในยุคดึกดำบรรพ์นี้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเพื่อความอยู่รอด นึกว่าความกลัวความตื่นตระหนกหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของสิ่งต่างๆที่ทำให้มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการควบคุมคุณภาพชีวิตต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแต่ในยุคดึกดำบรรพ์นี้กันทำงานศิลปะมีรูปแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเขียนภาพติดฝาผนังหรือแม้แต่จะเป็นหินต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ ศิลาต่างๆ

ซึ่งในยุคก่อนเขาก็จะสร้างภาพว่าต่างๆหรือภาพเขียนต่างๆด้วยมือของตัวเอง การวาดผนังถ้ำเพื่อแสดงให้เห็นว่าถิ่นที่อยู่อาศัยมีสัตว์ชนิดใดบ้างหรือว่ามีอันตรายใดๆบ้าง เผื่อว่าลูกหลานในยุคต่อไปจะเข้ามาอยู่ในถ้ำนี้ก็จะได้ดูว่าจำเป็นจะต้องมีการระวังตัวอย่างไร และถิ่นฐานในการล่าสัตว์ นี่จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ การใช้สีในยุคแรกนี้ก็จะมีไม่มากเท่าไหร่นักการเขียนด้วยเลือด บนฝ่ากำแพง จะถูกบันทึกเป็นสีแดงด้วยเลือดของสัตว์

หรือบางครั้งก็จะมีการขูดขีดต่างๆโดยใช้ดูของสัตว์ มีการใช้สีน้ำตาล สีของดิน มีสีธรรมชาติอย่างมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารูปแบบของศิลปะในยุคปัจจุบันก็เริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อสืบหาประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีการอยู่อาศัยหรือว่ามีการใช้ชีวิตอย่างไร ก็เราสามารถเรียนรู้ได้จากงานศิลปะบนฝากำแพงต่างๆโดยเฉพาะการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะได้เห็นอารยธรรมของสมัยก่อน

การใช้สีนี้มีการพัฒนาตลอดเวลาโดยยึดในยุคปัจจุบันก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีน้ำ สีน้ำมัน สีเทียน สีไม้ รูปแบบต่างๆเหล่านี้ก็มีการพัฒนาการเวลาให้อิงกับธรรมชาติที่มีการผลิตคัดสรรของเสียออกมาในยุคปัจจุบันผู้คนดังกล่าวใช้งานศิลปะในงานการระบายอารมณ์ การสื่อสาร หรือแม้แต่จะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเพราะสีต่างๆเหล่านี้มีความหมายทั้งสิ้นในการใช้งานต่างๆ

ก็เป็นสงครามในงานศิลปะที่จำเป็นจะต้องมีการใช้สีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแสดงอารมณ์และผลงานว่ามีความสอดคล้องกับสิ่งใด อย่างไรก็ตามนี้ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ได้เข้าถึงงานศิลปะต่างๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มีการจดบันทึกแค่เพียงเพื่อความอยู่รอดแต่ละยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเข้าถึงที่ง่ายมากยิ่งขึ้นและการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีสุนทรียภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย   gclub มือถือ ทดลองเล่น